Rai vereniging

In samenwerking met de certificerende instanties krijgen onze keurmeesters een gedegen opleiding. Zij zijn verantwoordelijk voor een correct verloop van de inspecties. Om de inspecties op een hoog peil te houden heeft de RAI vereniging in samenwerking met Tüv een controlesysteem opgezet. Onze keurmeesters worden steekproefsgewijs door de Tüv gecontroleerd.

Autolaadkranen

Autolaadkranen worden intensief gebruikt. Onvoldoende onderhoud kan de veiligheid in gevaar brengen. Een defect betekent vertraging of stilstand van uw materieel. De jaarlijks verplichte inspectie van de Autolaadkranen is daarom geen overbodige luxe. Ook voor het onderhoud en de periodieke inspecties van Autolaadkranen is HSM-BV het juiste adres. Het Inspectie rapport is een belangrijk document voor uw organisatie. Ook bij [milieu] schade afhandeling met uw verzekeringsmaatschappij is dit rapport van cruciaal belang.

Container systemen

Ook voor de container systemen geldt regelmatig onderhoud en controle van uw systeem beperkt de stilstand  van uw materieel tot het minimum. Tevens is voor containersystemen de jaarlijkse inspectie verplicht. Regelmatige controle van het systeem is een vereiste om ook op de lange duur veiligheid en een soepele werking te garanderen.

Laadkleppen

HSM-BV heeft ook het LPK-keurmerk in zijn bezit. Daarmee zijn wij gerechtigd om de wettelijk verplichte jaarlijkse inspectie van uw laadklep uit te voeren. Na de jaarlijkse inspectie van uw laadkleppen krijgt u van onze keurmeester een inspectie rapport. Daarmee staat u naar uw werknemers voor veiligheid en zekerheid.

Kettingwerk

Veiligheid dient een vanzelfsprekendheid te zijn wanneer het gaat om hef- en hijsmiddelen. Elk product dat door ons geleverd wordt, beschikt over een veiligheidscertificaat. Ook de noodzakelijke periodieke certificering van hef- en hijsmiddelen kan geheel door ons verzorgd worden.

Certificering

Certificering van hef- en hijsmiddelen, valbeveiliging en klimmaterialen. Ook kunnen wij het testen en certificeren op locatie voor u verzorgen met een mobiele testinstallatie. Wachttijden worden hiermee tot een minimum beperkt.